Pilt
kurbits

PILT

i olika skattelängder, Gopshus

 

 

Staffan/Stefan Olsson Pilt i Gopshus

--Pilte Olof Stefansson

----Pilte Staffan Olsson

------Marit Stefansdotter död 1676

--------Gut Anders Andersson 1636-1673

----------Pilt Anders Andersson 1662-1739 Oxberg

*****************************************************

 

Årl rta 1539:Staffan Olss ij Gopsshusse

 

Dombok 10 dec 2020 sid 205 (för 1552) : Kom ffor retta Staffan i Gaffshuus och klagade till Jöns Bentsson om ett änge han hadhe ....

 

 

1543-1562:Stefan Pilt

1571-1613:Olof Stefansson,Gopshus

Tionde 1569:Pilte Olof

1572-1591: Olof Stefansson

Hjälpskatt 1571: Olof Stefansson

Dombok 1607:Stefan Olsson säljer mark i Gopshus

Dombok 1617: Pilte Staffan

A1:1 Gopshus (trolig dotter) Marit Stefansdotter död 1676

änka efter Gut Anders Larsson och farmor till Pilt Anders Andersson 16620105-17391202.

Uppges i dopboken 1662 vara från Oxberg, likaså i vigselboken 1693.Genomgående för gutsläkten är att de uppges i skattelängderna omväxlande vara från Oxberg eller Gopshus .

 

© Mari-Louise Grudin