Göta Kanal

Göta Kanal byggare

från Mora kompani

Mari-Louise Grudin

Mora

Invigning 1832 i Mem

Målning av K. Chr. Berger

Göta Kanal

 

Initiativet till byggandet av Göta kanal togs av greve Baltzar von Platen även sjömilitär och statsråd. I maj 1810 togs de första spadtagen vid Motala. Arbetena var snart igång på ett 15-tal olika ställen utmed kanalen. År 1832 var kanalen klar och invigningen skedde i Mem den 26 september i närvaro av Karl XIV Johan med familj. Baltzar von Platen avled tre år tidigare och hann således inte se sitt livsverk stå klart

Arbetskraften utgjordes av 58 000 kommenderade indelta soldater från 16 olika regementen. De gjorde cirka 7 miljoner dagsverken om 12 timmar. Den krävande grävningen utfördes huvudsakligen för hand.

Källa http://www.gotakanal.se

Även Dalarnas regemente deltog i byggandet. Enligt rullan som upprättades 6 juni 1812 deltog 57 soldater från Mora kompani

Att arbeta vid kanalbygget var tungt och slitsamt. De flesta soldater, som gjorde tjänst 1812, fick snart avsked såsom svaga, sjuka och odugliga till vidare tjänst. 8 st verkar dock ha haft krafterna i behåll och fått fortsatta kommenderingar vid kanalen åren 1813,15.16,21 och 1824.

Arbetet betalades efter beting och soldaten kunde många gånger komma upp i både dubbla och tredubbla dagsförtjänster. Dalregementet utmärkte sig för enkelhet i matlagningen och goda förtjänster på betingsarbetet.Grävningssäsongen började 1 maj och slutade 31 oktober. Arbetsdagen startade kl 04.00 med revelj och slutade 21.00 med tapto. 12 timmar var arbetstid och 5 timmar avsatta för måltider och raster. På lördag em avslutades veckan med rengöring av redskap, tvätt av persedlar och badning. En läkare skulle finnas på plats vid badet för att se om ev skador.Soldaterna inkvarterades i baracker och fick samsas två och två på en 1,15 m bred brits ,utrustad med en med halmmadrass.

(Uppgifter från boken "GÖTA KANAL- vattenvägen genom Sverige" av Karl Gustav Häll)

 

Soldater från Mora kompani arbetskommenderade vid

Göta Kanal den 6 juni 1812.

 

1 Erik Larsson Uf f 1779 Bonäs d 1850 Bonäs Mora sn

Rulla 1811 kommenderad till Karlstens fästning Marstrand,rulla1812 6 juni på arbete vid Göta Kanal, kalla vicekorpral Rulla 1820 För ofärdighet i ena axeln och låret så afskedas denna karl på egen begäran med anmälan till underhåll , såsom af nämnde åkommor ådragna under fälttienstgiöringen, oförmögen att med tungare arbete förskaffa sig nödig bergning, giort Pommerska och Norrska fälttågen med beröm.

 

2 Lars Matsson Bärgsman f 1768 Oxberg död 1848 Oxberg Mora sn

Rulla 1811 kommenderad till Karlstens fästning Marstrand, Rulla 1812 6 juni på arbete vid Göta Kanal, rulla 1813:2 Uddevalla gammal o bräcklig får avsked.

 

4 Per Olofsson Gubbe f 1778 Hansjö Orsa sn.?

Rulla 1811 kommenderad till Karlstens fästning Marstrand,Rulla 1812 6 juni på arbete vid Göta Kanal, Rulla 1813:1 Gagnef, Rulla 1813:2 Uddevalla, sjuk på Baggeby sjukhus, svag hälsa och sällan frisk, får avsked.

 

11 Mats Olofsson Swan f 1780 Brunnsberg Älvdalen d 1814 Norge. Bosatt i Kråkberg

Rulla 1811 kommenderad till Karlstens fästning Marstrand, Rulla 1812 6 juni på arbete vid Göta Kanal ,Rulla 1813:2 Uddevalla

 

12 Anders Persson Sachtmodig/Snygg f 1782 Kråkberg d 1857 Kråkberg Mora sn

GMR 1835 bevistat fälttågen i Norge 1808 och 1814 samt arbets kommenderingar vid Göta Kanal 1812,1813,15,16,21 och 24. Tjänt med beröm begär avsked för ålderdomsbräcklighet , frikallas med underhåll enl kungl brev 1831

 

13 Lars Andersson Mörck f 1781 Bonäs d 1821 Bonäs Mora sn. Drunknat

Rulla 1811 kommenderad till Karlstens fästning Marstrand Rulla 1812 6 juni på arbete vid Göta Kanal, GMR 1820 får avskedas för svagsinthet på egen begäran och befälets tillstyrkan.

 

16 Anders Larsson Willman/Norman f 1782 Östnor d 1842 Östnor Mora sn.

Rulla 1811 kommenderad till Karlstens fästning Marstrand, Rulla1812 6 juni på arbete vid Göta Kanal, begär att få kalla sig Norman, GMR 1830 1:e corporal, 1835 avsked: Bevistat krigen i Norge 1808 och 1814, deltagit i arbetskommenderingar i åren 1812,13,16,17,21 och 24 samt tjänstgör vid Mastrand 1811. Tjänt med beröm, beskaffad med obotlig dövhet begär och får avsked

 

17 Mats Andersson Snöripa/Loo f 1777 Loka d 1853 Loka Älvdalens sn.

Rulla 1811 kommenderad till Karlstens fästning Marstrand. Rulla 1812 6 juni på arbete vid Göta Kanal, Gmr 1820 begär och får heta Lo, Gmr 1830 för kroppssvaghet begär och får avsked med anmälan till underhåll. Bevistat krigen 1808,9,13 o 14 i Norrige och därvid flera affärer.Tjänt med utmärkt beröm.

 

21 Anders Andersson Frisk f 1779 Bonäs d 1813 Skjutit sig själv.

Rulla 1811 kommenderad till Karlstens fästning Marstrand, Rulla 1812 6 juni på arbete vid Göta Kanal

 

22 Per Andersson Limberg f 1774 Utanmyra Sollerön

Rulla 1811 kommenderad till Karlstens fästning Marstrand, Rulla 1812 6 juni på arbete vid Göta Kanal

23 Per Matsson Dahlström f 1777 Oxberg död 1818 olycka i Västerås.

Rulla 1811 kommenderad till Karlstens fästning Marstrand Rulla 1812 6 juni på arbete vid Göta Kanal, ,Rulla1813:2 Uddevalla: Otjänstbar av bensår får avsked.

 

25 Anders Eriksson Ståthållare/ Ran f 1787 Morkarlby d 1842 Lisselby Mora sn.

GMR 1835 bevistat fälttåget i Norrige 1814 deltagit i arbetskommenderingarna i Göta kanal 1813,16,17,21 och 24 samt vid Wäddö 1831. Tjänt med beröm begär avsked för ålderdomsbräcklighet bifalles med anmälan till underhåll enl kungl brev 1831

 

35 Mats Andersson Klåckare f 1771 Färnäs d 1821 Färnäs Mora sn.

Rulla 1811 kommenderad till Karlstens fästning Marstrand, Rulla1812 6 juni på arbete vid Göta Kanal, svagsynt, begär och får avsked.

 

42 Anders Andersson Skytt f 1786 Utmeland d 1814 Utmeland Mora sn.

Rulla 1811 varit fransk fånge,kommenderad till Karlstens fästning Marstrand ogift, 1812 6 juni på arbete vid Göta Kanal. Har blivit fången i Pommern av fransmännen, under sin fångenskap ingått i fransk tjänst ........ under fälttåget i Holland blivit blesserad och av engelsmännen tillfångatagen , därifrån ...... sig själv; men nu genom sin blessyr oförmögen att tjäna,- får avsked.

 

48 Per Persson Finne f 1785 Selja d 1829 Selja Mora. Drunknat i Hemulån.

Rulla 1811 kommenderad till Karlstens fästning Marstrand, Rulla 1812 6 juni på arbete vid Göta Kanal, GMR 1820 har medalj för tapperhet i fält, GMR 1825 commenderad, GMR 1830 död .

 

49 Knut Knutsson Ryttare f 1769 Venjan d 1843 Venjan.

Rulla 1811 kommenderad till Karlstens fästning Marstrand,Rulla1812 6 juni på arbete vid Göta Kanal kallas vice korpral, Rulla 1813:2 Uddevalla kallas korpral GMR 1820 står som korpral , begär och får avsked med anmälan till underhåll emedan han under tjänstetiden i fält uti arbetscommenderingen har ådragit sig ohälsa och styvhet i lederna, är nu orkeslös och svag samt oförmögen att ..........arbete då kraftansträngning fordras.

 

50 Jon Jonsson Wennberg f 1780 Venjan d 1824 Venjan.

Rulla 1811 kommenderad till Karlstens fästning Marstrand, Rulla1812 6 juni på arbete vid Göta Kanal, Rulla 1813:2 Uddevalla besvärad av bråck enligt betyg, får avsked.

 

51 Olof Olofsson Fluga/Qvick f 1788 Venjan d 1824 Venjan.

Rulla 1811 kommenderad till Karlstens fästning Marstrand ,Rulla 1812 6 juni på arbete vid Göta Kanal, Rulla 1813:2 Uddevalla (sjuk på roten enl betyg) GMR 1820 begär och får kalla sig Qvick

 

52 Mats Sigfridsson Knekt f 1784 Venjan d 1836 i Stockholm på garnisonssjukhuset av kallbrand i ett ben.

Rulla 1811 kommenderad till Karlstens fästning Marstrand,Rulla 1812 6 juni på arbete vid Göta Kanal, begär och får kalla sig Knekt.

 

54 Nils Andersson Herre f 1775 Venjan d 1826 Venjan

Rulla 1811 kommenderad till Karlstens fästning Marstrand gift, Rulla 1812 6 juni på arbete vid Göta Kanal, har obotliga bensår, begär och får avsked.

 

57 Johan Hansson Sturck f 1770 Solvarbo Gustafs sn

Rulla 1811 kommenderd till Karlstens fästning Marstrand gift, 1812 6 juni på arbete vid Göta Kanal, GMR 1820 begär för sjuklighet avsked som beviljas med anmälan till underhåll emedan han dels genom 12 års tjänstgöring vid .. finska gardet och bevistade krig i Finland och Norrige befinnes vara särdeles försvagad till sin kropps beskaffenhet ,tjänt med beröm.

 

59 Erik Eriksson Bruus f 1784 Venjan d 1857 Venjan.

Rulla 1811 kommenderad till Karlstens fästning Marstrand, Rulla 1812 6 juni på arbete vid Göta Kanal, GMR 1835 bevistat fälttågen i Pommern 1807, Norge 1808 och 14, gjort garnisonstjänst i Marstrand 1811 samt deltagit i arbetscommenderingar vid Göta Kanal åren 1812,13,16,17,21 samt i Gagnef 1825, tjänt med beröm, begär avsked för ålderdomsbräcklighet bifalles med anmälan till underhåll .

 

65 Mats Andersson Smedh f 1763 Vika d 1832 Vika Mora sn

Rulla 1811 kommenderad.till Karlstens fästning Marstrand, Rulla 1812 6 juni på arbete vid Göta Kanal. Tjänt i 3ne krig, blesserad i det sista, har medalj för tapperhet i fält. Begär och får avsked samt anmäls till underhåll.

 

67 Erik Andersson Urwäder/Qvist f 1786 Skålö Dala Järna sn d 1851 Vika Mora sn

Rulla 1811 kommenderad till Karlstens fästning Marstrand, Rulla 1812 6 juni på arbete vid Göta Kanal, GMR 1820 begär och får heta Qvist, GMR 1825 casseras för liderlighet.

 

69 Karl Karlsson Blank f 1771 Venjan d 1857 Venjan

Rulla 1811 gift, kommenderad till Karlstens fästning Marstrand, Rulla 1812 6 juni på arbete vid Göta Kanal. Ofärdig i låret och dessutom bräcklig, begär och får avsked.

 

70 Lars Eriksson Jämtiock f 1770 Östnor d 1832 Östnor Mora sn

Rulla 1811 gift, kommenderad till Karlstens fästning Marstrand, Rulla 1812 6 juni på arbete vid Göta Kanal,Rulla 1813:2 Uddevalla har elak ben - begär avsked kvarstår. GMR 1825 erhållit interimsavsked som confirmeras.

 

72 Olof Matsson Höök f 1777 Färnäs d 1814 Norge

Rulla 1811 kommenderad till Karlstens fästning Marstrand .Rulla1812 6 juni på arbete vid Göta Kanal, Rulla 1813:2 Uddevalla

 

77 Mats Andersson Juhlbock/Bergman f 1789 Bergkarlås d 1832 Bergkarlås Mora sn av sk Kanalsjuka.

Rulla 1811 kommenderad till Karlstens fästning Marstrand, Rulla1812 6 juni på arbete vid Göta Kanal. begär och får heta Bergman.

 

78 Erik Persson Gucku/Westman f 1783 Maggås Orsa sn

Rulla 1811kommenderad till Karlstens fästning Marstrand,Rulla 1812 6 juni på arbete vid Göta Kanal, GMR 1820 begär och får heta Westman, GMR 1825 sjuk på Falu lasarett ställes på ett års förbättring.,GMR 1830 avsked

 

79 Lars Persson Bångh f 1784 Kråkberg d 1863 Kråkberg Mora sn

Rulla 1811kommenderad till Karlstens fästning Marstrand, Rulla 1812 6 juni på arbete vid Göta Kanal, GMR 1838 avsked med anmälan till underhåll i anseende till ålderdomsbräcklighet och oförmåga till krigstjänst samt att sig med arbete försörja, bevistat 1808 o 14 års fälttåg i Norrige samt tjänt med beröm.

 

80 Anders Olofsson Dambar/Damm f 1786 Våmhus ,Mora sn d 1824 vid Göta Kanal.

Rulla 1811 kommenderad till Karlstens fästning Marstrand, Rulla1812 6 juni på arbete vid Göta Kanal, GMR 1820 begär och får heta Damm,

 

85 Per Gunnarsson Ruus f 1779 Utmeland Mora sn

Rulla 1811 kommenderad till Karlstens fästning Marstrand, Rulla 1812 6 juni på arbete vid Göta Kanal. Mindre vetande, får avsked samma dag.

 

91 Olof Olofsson Ståbi f 1776 Färnäs Mora sn d 1814 ?

Rulla1811 kommenderad till Karlstens fästning Marstrand, rulla 1812 6 juni på arbete vid Göta Kanal. Har svåra bensår, får avsked samma dag.

 

99 Olof Andersson Kalle f 1783 Bodarna Sollerön d 1861 Sollerön

Rulla 1811 kommenderad till Karlstens fästning Marstrand, Rulla 1812 6 juni på arbete vid Göta Kanal, Rulla 1813:2 Uddevalla har svårt bråck- får avsked.

 

101 Mats Mårtensson Småsik f 1779 Sollerön d 1849 Sollerön.

Rulla 1811 kommenderad till Karlstens fästning Marstrand, Rulla1812 6 juni på arbete vid Göta Kanal. Ofärdig i högra foten. Begär och får avsked

.

103 Anders Olofsson Dunder f 1785 Utanmyra Sollerön d 1834 Sollerön.

Enligt dödsruna 6 april 2021 varit 5 år vid Göta Kanal.

 

105 Daniel Danielsson Råbock/Lund f 1786 Rothagen Sollerön d 1833.

Rulla 1811 kommenderad till Karlstens fästning Marstrand, Rulla 1812 6 juni på arbete vid Göta Kanal. Begär och får kalla sig Lund, GMR 1820 har medalj för tapperhet i fält, GMR 1825 commenderad,GMR 1835 befordrad till 5:te corporal den 24 juni 1830 ,död den 20 november 1833.

 

107 Per Persson Öhman f 1783 Kättbo Venjan d 1859 Kättbo Venjan.

Rulla 1811 kommenderad till Karlstens fästning Marstrand, Rulla 1812 6 juni på arbete vid Göta Kanal,GMR 1838 avskedas med anm till underhåll för gikt som betydligen hindrar honom att med arbete sig försörja, bevistat 1808 o 14 års krig samt tjänt utmärkt berömligt.

 

109 Jonas Olofsson Tutwigh/Asp f 1783 Rothagen Sollerön d 1864 Sollerön.

Rulla 1811 kommenderad till Karlstens fästning Marstrand, Rulla 1812 6 juni på arbete vid Göta Kanal, GMR 1820 begär och får heta Asp, GMR 1835 avsked: bevistat krigen i Pommern 1807 Norge 1808 och 14, gjort garnisonstjänst i Marstrand 1811, deltagit i arbetskommenderingarna i Göta Kanal åren 1812,13,16,17,21 samt vid Gagnef Grådö 1825 , tjänt med beröm.Till följd av skada i ena axeln åkommen på Dänholmen 1807 enl läkare.......mindre förmögen till arbete begär och erhåller avsked med anmälan till underhåll .

 

111 Olof Jönsson Bråttare f 1783 Rothagen Sollerön d 1850 Sollerön.

Rulla 1811 kommenderad till Karlstens fästning Marstrand Rulla 1812 6 juni på arbete vid Göta Kanal, GMR 1820 sjuk på roten enligt betyg, GMR1835: bevistat fälttågen i Pommern 1807 i Norge 1808 och 1814, gjort garnisonstjänst i Marstrand 1811 deltagit i arbetskommenderingar i Göta Kanal åren 1812,13,16,17,och 21, tjänt med beröm, begär och erhåller avsked med anmälan till underhåll.

 

115 Anders Andersson Hask/Solin f 1766 Gruddbo Sollerön d 1812

Rulla1811 kommenderad till Karlstens fästning Marstrand, Rulla 1812 6 juni på arbete vid Göta Kanal, korpral bär medalj för tapperhet i fält och för trogen tjänst.

 

116 Anders Andersson Skoopa/Lind f 1781 Sollerön d 1862 Sollerön

GMR 1835 bevistat krigen i Pommern 1807 i Norge 1808 och 14, deltagit i arbetskommenderingen i Göta Kanal åren 1812,13,17,21 och 24, tjänt med beröm, begär avsked för ålderdomsbräcklighet bifalles med anmälan till underhåll.

 

121 Erik Olofsson Tvekom f 1764 Sätra Rättvik

Rulla 1811 kommenderad till Karlstens fästning Marstrand Rulla 1812 6 juni på arbete vid Göta Kanal, GMR 1820 karlen begär och får avsked med anmälan till underhåll emedan han tjänt med beröm sedan 1789 -1790 i kriget mot Rysland och norrska fälttågen är nu gammal och orklös ..

 

127 Anders Gustafsson Korp/Löf f 1786 Hansjö Orsa sn

Rulla 1811 kommenderad till Karlstens fästning Marstrand ,rulla 1812 6 juni på arbete vid Göta Kanal Begär och får kalla sig Löf., GMR 1820 avsked i vanfrejd

 

128 Anders Göransson Blylod f 1790 Altsarbyn Rättvik sn

Rulla 1811 kommenderad till Karlstens fästning Marstrand, Rulla 1812 6 juni på arbete vid Göta Kanal. Kallas vicekorpral, GMR 1830 6:te corporal, GMR1841 Har Silfver Medaille för verksamt biträde vid Hofvens förening. Avskedas med anmälan till underhåll,har tjänt utmärkt berömligt , bevistat 1808 och 1809 samt 1813 och 1814 års fälttåg,är till krigstjenst oduglig.

 

129 Per Andersson Hedman f 1779 Tällberg Leksands sn

Rulla 1811 kommenderad till Karlstens fästning Marstrand, Rulla 1812 6 juni på arbete vid Göta Kanal, GMR1830 för skada av ena handen begär och får avsked med anmälan till underhåll, bevistat 1808,9,13 o 14 års krig i Norrige och derunder förfallna affärer.

 

130 Anders Andersson Hurtig f 1782 Röjeråsen Rättvik

Rulla 1812 6 juni på arbete vid Göta Kanal, GMR1838 avsked på begäran med anmälan till underhåll bevistat 1808 o 14 års krig , tjänt med mycket beröm.

 

134 Jon Jonsson Wattuman f 1786 Nittsjö d 1864 Nittsjö Rättviks sn

Rulla 1811 kommenderad till Karlstens fästning Marstrand, Rulla 1812 6 juni på arbete vid Göta Kanal, GMR 1820 avsked

 

135 Jon Olofsson Knagg f 1767 Rättvik d 1817 Vikarbyn Rätviks sn.

Rulla 1811 kommenderad till Karlstens fästning Marstrand, Rulla 1812 6 juni på arbete vid Göta Kanal Rulla 1813:2 Uddevalla, blesserad i knät uti kriget 1808 och dessutom skadad i armen under ett krono arbete i Stockholm , oförmögen till kronans tjänst, får avsked, tjänt väl, och anmäles till underhåll.

 

137 Jon Andersson Sooth f 1786 Glistjärna Rättvik d 1816 Rättviks sn

Rulla 1811 kommenderad till Karlstens fästning Marstrand, Rulla 1812 6 juni på arbete vid Göta Kanal, GMR 1820 död på roten.

 

138 Anders Jonsson Wipa f 1789 Atsarbyn Rättviks sn

Rulla 1811 kommenderad till Karlstens fästning Marstrand,Rulla 1812 6 juni på arbete vid Göta Kanal, GMR. 1838 ersatt.

 

139 Anders Eriksson f 1786 Dalarna

GMR 1820 sjuk på roten, 1825 sjuklig, ställs på ett års förbättring, 1835 bevistad fälttågen i Norge 1808 och 1814, gjort garnisonstjänst på Marstrand 1811, deltagit i arbetskommenderingarna i Göta Kanal åren 1812,13 0ch 17 samt Gagnef Gråda 1824, tjänt med beröm. Skadad i högra axelen och högra höften enl läkares betyg därigenom oförmögen att arbeta begär och erhåller avsked med anmälan till underhåll.

 

140 Olof Andersson Adelsman f 1781 Altsarbyn Rättviks sn

Rulla 1812 6 juni på arbete vid Göta Kanal Rulla 1813:2 Uddevalla, sjuk på Thorsbergs sjukhus- beständigt sjuklig och oförmögen till kronans tjänst, får avsked.

 

141 Lars Hansson Rask f 1786 Altsarbyn Rättviks sn

Rulla 1811 kommenderad till Karlstens fästning Marstrand, Rulla 1812 6 juni på arbete vid Göta Kanal, GMR 1830 för dövhet ådragen vid krigstillfälligheter begär och får avsked med anmälan till underhåll. Bevistat krigen 1807,8,13,14 i Norrige och flera därunder förfallna affärer. Tjänt utmärkt berömligt.

 

147 Hans Olofsson Lustig f 1780 Östbjörka d 1829 Rättviks sn.

Rulla 1811 kommenderad till Karlstens fästning Marstrand, rulla 1812 6 juni på arbete vid Göta Kanal, GMR 1830 död

 

149 Olof Hansson Källström f 1760 Dalarna

Rulla1813:1 Gagnef, bevistat fälttåget mot Norge, fången vid Trangen, lårsenan skadad år 1812 under arbetet vid Göta Kanal, tjänt väl under all sin tid. Avsked underhåll i 4 de klassen

 

Källor : Krigsarkivet:Dalarnas regementeRullor 1724-, Generalmönsterrullor,

Husförhörslängder, längder över födda o döda.resp socknar.

 

© Mari-Louise Grudin