Källförteckning

Källförteckning

Oxberg 1669

Mari-Louise Grudin

Mora

Källförteckning och förkortningar mm:

 

 

Husförhörslängder för Mora och Älvdalens sn (hfl)

Födde längder " " ( fb)

Vigde längder " " " (vb)

Dödböcker " " (db)

Mantalslängder " " (mtl)

Jordrevningsbok 1670 " "

Kyrkoräkenskaper Mora sn (kr)

Kyrkorådsprotokoll Mora sn (krp)

Domböcker Mora tingslag (domb)

Militära rullor 1620-1723 Mora Kompani

Generalmönsterrullor ca 1685- Mora Kompani (gmr)

Krigsarkivet och släktforskaren av Christopher von Warnstedt

Kungl. Dalregementets historia av Anton Pihlström

Dalregementets sockenkompanier

Blåkullefärderna……av Carl Gustaf Kröningssvärd

De svenska häxprocessernas utbrottsskede 1668-1671 av Birgitta Lagerlöf Genetay

Bidrag till kännedom om folkundervisningen i Dalarna före 1842 av Karl Linge

1663-64 års inventering av fäbodar mm, Bror Lindén

Mora boken del 1:Kap Herrarbete, Trolldomsprocesserna, Oxbergs kapell

" del 2: Kap Åldrings- och fattigvård intill mitten av 1800-talet

Mora Skolverk av Janne Romson (1942)

Älvdalens sockens historia del 1

Dalfolk nr 1:1992; Dalarnas Släkt-,Hembygds- och Emigrationsforskarförenings medlemblad

Genklang ; Ovansiljans Släktforskares medlemblad

© Mari-Louise Grudin