Småland

Farmors anor från Småland,

socknar söder om Växjö

 

Farmor Anna Matilda och hennes tvillingsyster Johanna Maria (stående), Mia kallad, var de yngsta barnen i en syskonskara av 9 barn. De föddes 9 oktober 1876 på topet Bergatorp i Nöbbele sn söder om Växjö.

Äldsta systern Eva f 1861 började tidigt tjäna som piga på en gård. När hon var 22 år födde hon tvillingflickor, varav en dog snart efter födseln. Eva forsatte med pigplatser och hade sin dotter med sig. När dottern Marta var ca 14 år och själv börjat som piga, reste Eva till Stockholm och arbetade som kokerska och husföreståndarinna. Hon förblev ogift och dog i Stockholm 83 år gammal. På somrarna brukade hon göra ett besök i hembygden.

Systern Helena for till Stockholm. Hon var hushållerska/sambo med en 13 år yngre man och födde 4 barn

Tre av bröderna, Nils (tv), Salomon (t h) och Jonas emigrerade till Amerika i slutet av 1900. Jonas lär ha omkommit i en kolgruveolycka. De båda andra bröderna bildade familj och använde efternamnet Wegren. Nils bosatte sig i Californien som snickare och Salomon (Sam) blev bonde i Montana, gift med en flicka från Haparanda

Brodern August kom tidigt i lära hos en målarmästare och det blev också hans yrke. Han bosatte sig i Hemmesjö sn, gifte sig och fick flera söner som for till Stockholm i samma yrke som fadern.

Brodern Karl med hustru. Han ägnade sig åt jordbruk och arrenderade allt större gårdar. Han dog vid 55 års ålder, efterlämnade hustru och 7 barn

Farmor på äldre dagar, som jag minns henne. Hon dog 1959 83 år gammal.Efter olika pigplatser kom hon till Göteborg. Hennes tvillingsyster drabbades av psykiska problem och dog 1940 på sjukhus i Jönköping

Farmors föräldrar Johannes Nilsson (1834-1881) och Katarina Nilsdotter (1836-1921) var båda barn till bönder/torpare. Paret tog över Katarinas föräldrars gård i Vederslöv sn. Johannes var, som det verkar, inte någon duktig bonde och dessutom "begiven på rusdrycker". Vid något tillfälle i samband med sprit satte han gården i pant för en grannes skulder. Denne kunde inte ordna sina affärer och gården såldes. Den köptes senare av Katarinas yngre syster och hennes man. Katarina o Johannes arrenderade allt mindre gårdar samtidigt som barnaskaran växte. När Johannes dog 47 år gammal hamnade Katarina med de mindre barnen på Tegnaby fattigstuga. Dessförinnan hade Katarina dömts för stöld av mat, bl a mjölkat en grannes kor, för att kunna mätta sina barn

Farmor Anna Matildas mormors far Fredrik Isarelsson Berg f 1775 är resultatet av Löjtnant Israel Bexells intresse för pigan Elin Göransdotter. Löjtnantens mor var av Rudebecks släkt.Genom denne löjtnant kommer både adel och präster in i antavlan.

Släkten Bexell hette ursprungligen Bex. Ättlingar till Joen Bex.

© Mari-Louise Grudin