Alstrin och Prästgården

Göstas anor

Släkten Alstrin och gården Prästgården i Åster sn

 

Gästgiveriet Prästgården i Alster sn .

Gården var på 1400-talet i knuten till prästen i Väse,som fick inkomsterna från gården.

Därav namnet Prästgården. I början av 1600-talet köptes gården från staten av Björn Larsson och hans hustru Ramborg Andersdotter.

I domboken för Väse häradsrätt 1641 kallas Björn för "krögare eller gästgivare".

Gästgiveriet övertogs av sonen Anders Björnsson.

Han var gift 2 gånger och några barn ur varje kull började använda namnet Alstrin

Skylten finns kvar i Prästgården hos nuvarande ägare.

Släkten Alstrin från Prästgården i Alster sn

 

Anders Björnsson var född i början av 1600-talet troligen i Väse sn. Han drev gästgiveriet i Prästgården, som också var skjutsstation för resande. Bönderna i trakten var tvingade enligt lag att ställa upp med häst och körkarl för resande. Anders var en betrodd man i bygden. Han utsågs till nämndeman i Väse Häradsrätt 1667 och häradsdomare 1679. Han dör omkring 1698 men finns inte med i dödboken. 1697 är han med som part i ett mål i rätten och 1699 är hans änka med.

Gift 1:o med Gunilla Nilsdotter från Hasselbol född ca 1625 och död före 1668 (se ättlingar till Nils i Hasselbol)

 

Deras barn är

Lars Alstrinius kyrkoherde i Leksand 1649-1702

Samuel Alstrin f ca 1650-1708 g 1699 med Lishen Luth , Hovlanda Väse sn. Skolmästare i Kristinehamn

Karin Alstrin 1654-1726 g 1675 med Sven Olofsson från Hasselbol,bonde och häradsdomare

Anders Andersson 1656-1724 -son Jonas Alstrin Adlerståle adlad 1720

Nils Andersson 1657-1737 bonde, i ständig fejd med styvmoder o syskon om arvet i Prästgården

 

 

Gift 1668 2:o med Märta Bernrus/Björnsdotter f 1653 i Brattfors död 1718. Enligt hennes nekrolog hette fadern Bengt Bernrus, men hon kallas i de många protokollen i häradsrätten för Björnsdotter.

 

Deras barn är

Brita Alstrin f ca 1670 g 1707 med komminister Magnus Hallander boende i Hammarö sn

Elias Andersson 1674-1728 bonde på Prästgården

Margareta Alstrin ca 1680-1750 g med Olof Persson Hasselström från Hasslebol, gästgivare efter svärfadern

Johan 1685-1691

Ramborg Alstrin 1686-1718 g med Samuel Johannis Ahlenius präst i Leksand

Bild från Gods och Gårdar Värmland

© Mari-Louise Grudin