Släkten från Hasselbol

Göstas anor

Hasselbol i Alster sn

 

Mari-Louise Grudin

Mora

Bild och text från "Svenska Gods och Gårdar"

Hasselbol är några gårdar eller mindre by i Alster sn

Uppgifterna i texten stämmer inte när det gäller de äldsta generationerna . Gust(af) Eriksson som nämns, var son till Erik Andersson från Kinnekulle . Se Gösta Kullanders anor.

Erik Andersson gifte sig med Katarina Persdotter, vars förfäder bebott Hasselbol sedan 1500-talet kanske tidigare. Se vidare ättlingar till Nils i Hasselbol nedan.

Alsters kyrka är belägen i Alsters kyrkby utanför Karlstad, Värmland. Den byggdes 1692–1696.

 

Ättlingar till Nils i Hasselbol var aktiva i byggandet av kyrkan och flera begravdes inuti kyrkan som framgår av död och begravningsboken för Alster sn vid den tiden.

 

© Mari-Louise Grudin